Det utkommer tre aviser, størst er Marshall Islands Journal, som utkommer to ganger i uken (opplag 2004: 3700). En statseid radiostasjon sender på engelsk og lokale språk. I tillegg finnes to private radiostasjoner.