Landet har én dagsavis, The Daily Observer, og flere aviser som utkommer en eller to ganger i uken. Landet har både statlig og privat kringkasting, samt videreformidling av britisk og tysk radio og amerikansk fjernsyn.