Trefrosker, amfibiefamilie i ordenen haleløse amfibier. De voksne lever for det meste i trær. De forekommer i Afrika, Sør- og Øst-Asia, Japan. Til trefroskene hører bl.a. flygefroskene. Mange trefrosker legger eggene i skummasser på grener som henger ut over vann, slik at rumpetrollene faller rett ned i vannet. Omfatter ca. 185 arter i 10 slekter.