Vestindia-føderasjonen, føderasjon (1958–62) av britiske områder i Vestindia, som ble oppløst på grunn av indre splittelse da den 1962 skulle få full uavhengighet. Omfattet Barbados, Jamaica, Antigua, St. Kitts-Nevis-Anguilla, Montserrat, Trinidad og Tobago, Grenada, Dominica, St. Lucia og St. Vincent. Vestindia-føderasjonen hadde indre selvstyre; Storbritannia stod for forsvar, utenrikstjeneste og visse finansområder.