Vigeland, tettsted og administrasjonssenter i Lindesnes kommune, Vest-Agder. Ved Vigeland ligger Valle kirke, en korskirke i tre fra 1793. Peder Claussøn (Friis) var prest i Audnedal, statuen av ham utenfor prestegården er utført av Gustav Vigeland.