Svennevik, tettsted i Lindesnes kommune, Vest-Agder, ved Svennevikbukta på østsiden av Remesfjorden