Tettsted i Lindesnes kommune, Vest-Agder, på eidet innerst på Lindesneshalvøya. I tettstedet ligger Spangereid kirke, og her var administrasjonssenteret i den tidligere Spangereid kommune.