Mandalen, dalføre i Vest-Agder, et av Sørlandets sør-nordgående dalfører; strekker seg fra tettstedet Mandal i sør ca. 75 km til Ørevatn (257–260 moh.) i Åseral. Nord for dette forgrener dalen seg i Ljoslandsdalen med Monn i vest (se Ljosland) og Lognadalen med Logna i øst, begge med hovedretning mot nord og med kilder i Setesdalsheiene. Gjennom Mandalen renner Mandalselva. I den sørlige delen, i Holum og Øyslebø, er dalen mer åpen, bebyggelsen tettere og vegetasjonen mer frodig enn lenger oppe. Fv. 455 går gjennom dalen, Sørlandsbanen krysser dalføret med Marnardal stasjon.