Lindesnes

Lindesnes er en kommune i Agder fylke og omfatter kysten mellom Fugløy utenfor Kumlefjorden i øst og Grønsfjorden/Lenefjorden i vest, samt øyene utenfor og dal-, skog- og heiestrøkene innenfor. Ut i havet lengst sørvest i kommunen stikker halvøya Lindesnes med det sørligste punktet på fastlandet i Norge (57° 58ʹ 46ʹʹ n.br.). Lindesneshalvøya, som danner skillet mellom Nordsjøen i vest og Skagerrak i øst, er et viktig skille i værvarslingssammenheng. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Lindesnes

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt