Lindesnes er en kommune i Agder fylke som omfatter kysten mellom Fugløy utenfor Kumlefjorden i øst og Grønsfjorden/Lenefjorden i vest, samt øyene utenfor og dal-, skog- og heistrøkene innenfor.Ut i havet lengst sørvest i kommunen stikker halvøya Lindesnes med det sørligste punktet på fastlandet i Norge (57° 58ʹ 46ʹʹ n.br.). Lindesneshalvøya, med Lindesnes fyr ytterst, markerer skillet mellom Nordsjøen i vest og Skagerrak i øst og er et viktig punkt i værvarslingssammenheng. Hele artikkelen