Lindesnes

Lindesnes, kommune i Vest-Agder fylke, dannet 1964 ved sammenslåing av Spangereid, Sør-Audnedal og Vigmostad kommuner. Lindesnes omfatter kysten mellom Grønsfjorden/Lenefjorden i vest og Kvåfjorden i øst, samt dal-, skog- og heiestrøkene innenfor. Sentralt gjennom kommunen går Audnedalen med elva Audna; denne munner ut innerst i Sniksfjorden. Lengst vest i kommunen stikker halvøya Lindesnes, det sørligste punkt på fastlandet i Norge, ut i havet mot sørvest. Hele artikkelen