Evje og Hornnes

Faktaboks

Landareal
549 km²
Innbyggertall
3 638
Administrasjonssenter
Evje
Fylke
Agder (fra 01.01.2020, tidligere Aust-Agder)
Innbyggernavn
evdøl, horndøl
Målform
nøytral
Kommunenummer
4219 (fra 01.01.2020, tidligere 0937)
Høyeste fjell
Midtstrandnuten (790 moh.)

Kommunevåpen

Evje og Hornnes ligger på begge sider av elven Otra. Bildet viser Hornnes tettgrend, på vestsiden av elven, med Hornnes kirke, en åttekantet tømmerkirke fra 1828. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.
Av /Store norske leksikon ※.

Plassering

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Artikkelstart

Evje og Hornnes er en kommune i Agder, om lag 50 kilometer nord for Kristiansand. Evje og Hornnes var to kommuner frem til 1960; Evje fra 1877 da Evje og Vegusdal ble delt i to kommuner, Hornnes fra 1886 da Hornnes og Iveland også ble delt.

Evje og Hornnes omfatter begge sider av elva Otra og strekker seg fra Byglandsfjord i nord til Hodnesund i sør.

Kommunen grenser i nord til Bygland, i nordøst til Froland, i sørøst til Birkenes, i sør til Iveland og Vennesla, i sørvest til Lindesnes og i vest til Lyngdal og Åseral.

Natur

Berggrunnen i hele kommunen hører til grunnfjellet, vesentlig ulike gneiser og granitt, stedvis av overgangsformer mellom disse. I sørøstre del av kommunen består berggrunnen av gabbro. I berggrunnen opptrer det en rekke sjeldne mineraler, blant annet mineraler til produksjon av smykkesteiner, og Evje er i så måte kjent blant geologer og mineraloger. Ellers er det i kommunen en betydelig forekomst av nikkel som ble drevet i perioden 1872–1946 (Flåt gruver).

Otra faller fra 203 meter over havet i Byglandsfjorden til 170 meter over havet i Kilefjorden på sitt 27 kilometer lange løp gjennom kommunen. På begge sider av dalen reiser skogkledde heier seg bratt opp. Heiene øker i høyde nordover, og kommunens høyeste topp, Midtstrandnuten på grensen til Åseral lengst nordvest i kommunen, er på 790 meter over havet. Skoggrensen ligger jevnt over på rundt 600 meter over havet.

Bosetning

Folketallet i kommunen økte frem mot 1946, blant annet på grunn av virksomheten i nikkelgruven som var i drift 1872–1946. Folketallet avtok deretter langsomt frem til begynnelsen av 1970-tallet da ny aktivitet og utvikling av Evje som handelssentrum for Setesdal førte til en tiårsperiode med en viss økning av folketallet. På 1980- og 1990-tallet var folketallet relativt stabilt, og i tiårsperioden 2010–20 hadde kommunen en gjennomsnittlig årlig vekst på 0,7 prosent mot 1,0 prosent i fylket som helhet og 0,2 prosent årlig i de fem Setesdalskommunene samlet.

Bosetningen i Evje og Hornnes er i vesentlig grad samlet i hoveddalføret, først og fremst i tettstedet og administrasjonssenteret Evje, kommunes eneste tettsted med 69 prosent av kommunens folkemengde i 2019 mot 79 prosent i Agder fylke som helhet. Det er for øvrig en viss konsentrasjon av bosettingen ved Moi lenger sør i dalen, likeledes i de viktigste sidedalene, Dåselvas dalføre og Stavedalen med Fv.42 i vest, og i Flatebygd og langs Arendalsvegen (Fv.42) i øst.

Næringsliv

Jord- og skogbruk er fortsatt en viktig næring i kommunen til tross for at den dyrkede jorda bare utgjør to prosent av kommunens areal (2020), og primærnæringene bare vel tre prosent av arbeidsplassene i kommunen (2019). Av det totale arealet i kommunen utgjør skogarealet 73 prosent. Fôrproduksjon og husdyrhold er viktigste driftsform i jordbruket. Det dyrkes ellers en del frukt, og kommunen har betydelig jordbærproduksjon.

Industrien i Evje og Hornnes er totalt sett beskjeden hva gjelder sysselsettingen med bare tre prosent av de stedlige arbeidsplassene, 13 prosent inkludert bygge- og anleggsvirksomhet og kraft- og vannforsyning/renovasjon (2019). Industrien preges av gummi-/plast-/mineralsk industri, tre- og møbelindustri og transportmiddelindustri. Disse tre gruppene har til sammen 2/3 av kommunens sysselsatte i industri (2019). Evje er utpekt som industrivekststed, men det har vist seg vanskelig å etablere varige arbeidsplasser i næringen.

Evje og Hornnes er er beskjeden som kraftkommune, med en samlet midlere årsproduksjon på 68 gigawattimer (GWh) per 2019 fordelt på fire kraftverk i kommunen. Størst enkeltverk er Uleberg med 38 GWh og fallhøyde 180 meter.

I 2019 hadde 31 prosent av kommunens bosatte yrkestakere arbeid utenfor kommunen, 11 prosent i Kristiansand/Vennesla, ni prosent i de øvrige Setesdals-kommunene og seks prosent i Agder for øvrig.

Samferdsel

Evje er et trafikknutepunkt. Her møtes Fv.42 (Arendal–Egersund) og Rv.9 (Kristiansand–Haukeligrend) gjennom Setesdal. Veinettet bidrar til rimelig gode vilkår for handel og industri i kommunen.

Evje har bussforbindelse med Arendal; denne går via Hynnekleiv stasjon på Sørlandsbanen. Bussforbindelse også på strekningen Haukeli – Kristiansand.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Sør for Evje sentrum ligger Evjemoen militærleir (nedlagt i 2002), Hornnes har videregående skole (tidligere landsgymnas).

Evje og Hornnes hører til Agder politidistrikt, Agder tingrett og Agder lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Setesdal Regionråd sammen med Bygland, Bykle og Valle.

Evje og Hornnes kommune tilsvarer soknet Evje/Hornnes i Otredal prosti (Agder og Telemark bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Evje og Hornnes til Sætersdalen fogderi i Nedenes amt.

Delområder og grunnkretser i Evje og Hornnes

For statistiske formål er Evje og Hornnes kommune (per 2016) inndelt i to delområder med til sammen 18 grunnkretser:

  • Evje: Syrtveit, Kyrkjebygda, Evje sentrum, Klepp, Åneland, Flatebygd, Gautestad
  • Hornnes: Birkeland, Senum-Moseid, Vetrhus, Dåsvatn, Kallhovd-Uleberg, Hornåsen, Fennefoss, Tveit-Hannås, Bjørndalen, Abusdal-Abusland, Fjelestad

Historikk og kultur

Kommunen har flere geologiske attraksjoner, blant annet Mineralparken i Evje, Evje mineralsti (nedlagte pegmatittgruver), Landsverkgruvene og Flåt nikkelgruve. Fennefoss Museum har unike mineralsamlinger. Evje kirke er en langkirke i tre, reist 1890–91. Hornnes kirke er en åttekantet laftet trekirke, bygd 1828.

Navn og kommunevåpen

Kommunevåpenet (godkjent i 1992) har to svarte gruvevogner mot en gull bakgrunn og henspiller på gruvedriftens sterke tradisjon og betydning i kommunen.

Navnet. Ordet evje står for ‘vik’, siste navn er sammensatt av horn og nes, hvor ‘horn‘ brukes som navn på gårder ’der elven krummer seg’.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Uleberg, Olav O. & Olav Arne Kleveland: Kultursoge for Evje og Hornnes, 1990-, 2 b., isbn 82-992203-2-7, Finn boken
  • Uleberg, Olav O., red.: Hornnes : gards- og ættesoge, 1969, Finn boken

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg