Kommunevåpen

. Begrenset gjenbruk

Plassering

KF-bok. Begrenset gjenbruk

Evje og Hornnes, kommune i Aust-Agder, om lag 50 km nord for Kristiansand. Evje og Hornnes var to kommuner frem til 1960; Evje fra 1877 da Evje og Vegusdal ble delt i to kommuner, Hornnes fra 1886 da Hornnes og Iveland også ble delt. Evje og Hornnes ligger på begge sider av elva Otra og strekker seg fra Byglandsfjord i nord til Hodnesund i sør.

Kommunen grenser i nord til Bygland, i nordøst til Froland, i sørøst til Birkenes, i sør til Iveland og Vennesla, i sørvest til Marnardal og i vest til Audnedal og Åseral, de fire sistnevnte kommunene ligger i Vest-Agder.

Berggrunnen i hele kommunen hører til grunnfjellet, vesentlig ulike gneiser og granitt, stedvis av overgangsformer mellom disse. I sørøstre del av kommunen består berggrunnen av gabbro. I berggrunnen opptrer det en rekke sjeldne mineraler, blant annet mineraler til produksjon av smykkesteiner, og Evje er i så måte kjent blant geologer og mineraloger. Ellers er det i kommunen en betydelig forekomst av nikkel som ble drevet i perioden 1872–1946 (Flåt gruver).

Otra faller fra 203 moh. i Byglandsfjorden til 167 moh. i Kilefjorden på sitt 27 km lange løp gjennom kommunen. På begge sider av dalen reiser skogkledde heier seg bratt opp. Heiene øker i høyde nordover, og kommunens høyeste topp, Midtstrandnuten på grensen til Åseral lengst nordvest i kommunen, er på 790 moh. Skoggrensen ligger jevnt over på rundt 600 moh.

Folketallet i kommunen økte frem mot 1946, blant annet på grunn av virksomheten i nikkelgruven som var i drift 1872–1946. Folketallet avtok deretter langsomt frem til begynnelsen av 1970-tallet da ny aktivitet og utvikling av Evje som handelssentrum for Setesdal førte til en tiårsperiode med en viss økning av folketallet. På 1980- og 1990-tallet var folketallet relativt stabilt, og i tiårsperioden 2007–17 hadde kommunen en gjennomsnittlig årlig vekst på 0,9 prosent mot 1,1 prosent i fylket som helhet og 0,4 prosent årlig i de fem Setesdalskommunene samlet.

Bosetningen i Evje og Hornnes er i vesentlig grad samlet i hoveddalføret, først og fremst i tettstedet og administrasjonssenteret Evje, kommunes eneste tettsted med 68 prosent av kommunens folkemengde i 2016 mot 73 prosent i fylket som helhet. Det er en viss konsentrasjon av bosettingen ved Moi lenger sør i dalen. For øvrig er det noe bosetting i de viktigste sidedalene, Dåselvas dalføre og Stavedalen med Fv. 42 i vest, og i Flatebygd og langs Arendalsvegen (Fv. 42) i øst.

Jord- og skogbruk er fortsatt en viktig næring i kommunen til tross for at den dyrkede jorda bare utgjør 1,3 prosent av kommunens areal, og primærnæringene bare vel tre prosent av arbeidsplassene i kommunen. Av det totale arealet utgjør for øvrig skogarealet hele 73 prosent. Fôrproduksjon og husdyrhold er viktigste driftsform i jordbruket. Det dyrkes ellers en del frukt, og kommunen har betydelig jordbærproduksjon.

Industrien i Evje og Hornnes er totalt sett beskjeden hva gjelder sysselsettingen med bare tre prosent av de stedlige arbeidsplassene, 14 prosent inkludert bygge- og anleggsvirksomhet og kraft- og vannforsyning/renovasjon (2016). Industrien domineres av verkstedindustri (plastbåtproduksjon) med 40 prosent av industriens sysselsatte (2015). Ellers er det noe trelast-, trevareindustri som sammen med møbelindustri har i alt 21 prosent av arbeidsplassene i industrien (2015). Evje er utpekt som industrivekststed, men det har vist seg vanskelig å etablere varige arbeidsplasser i næringen.

Evje og Hornnes er er beskjeden som kraftkommune, med en gjennomsnittlig årsproduksjon på 69 gigawattimer (GWh) per 2016 fordelt på fire kraftverk i kommunen. Størst enkeltverk er Uleberg med 38 GWh og fallhøyde 180 meter.

I 2016 hadde 32 prosent av kommunens bosatte yrkestakere arbeid utenfor kommunen, åtte prosent i Kristiansand, tre prosent i Kristiansandsområdet ellers og ti prosent i de øvrige Setesdalskommunene.

Evje er et trafikknutepunkt. Her møtes Fv. 42 (Arendal–Egersund) og Rv. 9 (Kristiansand–Haukeligrend) gjennom Setesdal. Veinettet bidrar til rimelig gode vilkår for handel og industri i kommunen.

Evje har bussforbindelse med Arendal; denne går via Hynnekleiv stasjon på Sørlandsbanen.

Sør for Evje sentrum ligger Evjemoen militærleir (nedlagt 2002), Hornnes har videregående skole (tidligere landsgymnas).

Evje og Hornnes hører til Agder politidistrikt, Kristiansand tingrett og Agder lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Setesdal Regionråd sammen med Bygland, Bykle og Valle.

Evje og Hornnes kommune tilsvarer soknet Evje/Hornnes i Otredal prosti (Agder og Telemark bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Evje og Hornnes til Sætersdalen fogderi i Nedenes amt.

For statistiske formål er Evje og Hornnes kommune (per 2016) inndelt i to delområder med til sammen 18 grunnkretser:

  • Evje: Syrtveit, Kyrkjebygda, Evje sentrum, Klepp, Åneland, Flatebygd, Gautestad
  • Hornnes: Birkeland, Senum-Moseid, Vetrhus, Dåsvatn, Kallhovd-Uleberg, Hornåsen, Fennefoss, Tveit-Hannås, Bjørndalen, Abusdal-Abusland, Fjelestad

Kommunen har flere geologiske attraksjoner, blant annet Mineralparken i Evje, Evje mineralsti (nedlagte pegmatittgruver), Landsverkgruvene og Flåt nikkelgruve. Fennefoss Museum har unike mineralsamlinger. Evje kirke, langkirke i tre, reist 1890–91. Hornnes kirke, åttekantet laftet trekirke, bygd 1828.

Kommunevåpenet (godkjent 1992) har to svarte gruvevogner mot en gull bakgrunn og henspiller på gruvedriftens sterke tradisjon og betydning i kommunen.

Navnet. Ordet evje står for ‘vik’, siste navn er sammensatt av horn og nes, hvor ‘horn‘ brukes som navn på gårder ’der elven krummer seg’.

  • Uleberg, Olav O. & Olav Arne Kleveland: Kultursoge for Evje og Hornnes, 1990-, 2 b., isbn 82-992203-2-7, Finn boken
  • Uleberg, Olav O., red.: Hornnes : gards- og ættesoge, 1969, Finn boken

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.