Åseral

Faktaboks

Landareal
798 km²
Innbyggertall
939
Administrasjonssenter
Kyrkjebygda
Fylke
Agder (fra 01.01.2020, tidligere Vest-Agder)
Innbyggernavn
åsdøl
Målform
nynorsk
Kommunenummer
4224 (fra 01.01.2020, tidligere 1026)
Høyeste fjell
Skoræ (1041 moh.)

Kommunevåpen

Åseral. Kyrkjebygda, administrasjonssenteret i Åseral. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.
Av /Store norske leksikon ※.

Plassering

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Åseral, kommune i Vest-Agder fylke, omfatter øvre del av Mandalselvas dalføre (Mandalen) med Ljoslandsdalen (Vestredalen) og Lognadalen (Austredalen) ovenfor og med hei- og fjelltraktene på begge sider. Åseral grenser i nord og øst til Aust-Agder, Bygland i nord og nordøst, Evje og Hornnes i sørøst. I sør grenser Åseral til Audnedal, i sørvest til Hægebostad og i vest til Kvinesdal.

Åseral har hatt uendrete grenser siden det lokale selvstyret ble innført 1837, men hørte til Aust-Agder fylke frem til 1880.

Natur

Berggrunnen i hele kommunen består av grunnfjell. Det er hovedsakelig granitt nord i kommunen, nord for Breland i Ljoslandsdalen og Ekill (Eikill) i Lognadalen, samt i sørvest, vest for Svartevatnet/Nåvatnet. Ellers består berggrunnen stort sett av ulike gneisformer.

Fra nord renner Logna gjennom Lognadalen og Monn-/Røyselandsåna gjennom Ljoslandsdalen, begge fra heiene i Bygland kommune, til det lange, smale Ørevatnet (reguleringshøyde 257–260 moh.). Herfra renner Mandalselva mot sør. Dalene er trange med bratte sider, Ljoslandsdalen og heiene omkring ligger på omkring 800–900 moh. Høyeste fjell er Skore (Skoræ; 1041 moh.) vest for Ljosland.

Bosetning

Det er tettest bosetning rundt nordenden av Ørevatnet med administrasjonssenteret Kyrkjebygda (43 prosent av kommunens befolkning 2015). Mer spredt bosetning i Lognadalen og i Litleånas dalføre i sørøst (henholdsvis 28 og 23 prosent). Ljoslandsdalen er tynt bosatt med bare fire prosent av befolkningen; heitraktene i vest og nord i kommunen er ubebodde. Kommunen hadde ikke tettsteder i 2015, og Åseral er sammen med Hægebostad de eneste kommunene i Vest-Agder uten tettsteder.

Med unntak av 1930- og 1940-tallet og siste del av 1960-tallet hadde Åseral nedgang i folketallet frem til rundt 1990 da folketallet bare var så vidt over 800. Til sammenligning hadde Åseral 1447 innbyggere ved overføringen til Vest-Agder i 1880. Etter 1990 har folketallet i kommunen stort sett vært i vekst, i tiårsperioden 2005-15 gjennomsnittlig 0,2 prosent årlig mot 1,2 prosent i fylket som helhet.

Næringsliv

Viktigste næring er jord- og skogbruk med hele 33 prosent av arbeidsplassene i kommunen (2014). Husdyrholdet (storfe og sau) dominerer næringen, og det aller meste av jordbruksarealet er eng til slått og beite. Av fylkets kommuner har bare Sirdal og Kvinesdal flere sauer. Skogen er også av betydning.

Kommunen har en beskjeden industri; den utgjorde 2014 i alt 5 prosent av kommunens arbeidsplasser, 26 prosent inkludert bygge- og anleggsvirksomhet/kraft- og vannforsyning. Viktigste bransjer er verkstedindustrien, særlig metallvareindustri og gummi- plast- og mineralsk industri med henholdsvis 71 og 21 prosent av industriens sysselsatte (2013).

Åseral er den nest største kraftkommunen i Vest-Agder, med en gjennomsnittlig årsproduksjon på 1209 gigawattimer (GWh) per 2016. Det er sju kraftverk i kommunen, de største er er Skjerka kraftverk (i drift fra 1997), Håverstad kraftverk(1957), Smeland kraftverk (1985) og Logna kraftverk (1961).

Av de bosatte yrkestakerne i Åseral har 34 prosent arbeid utenfor kommunen, ni prosent i Kristiansandsområdet, seks prosent i Setesdalskommunene og fem prosent både i Marnardal/Mandal og i nabokommunene Audnedal og Hægebostad i sørvest (2014).

Samferdsel

Åseral har veiforbindelse sørover til Mandal (Fv. 455) med forbindelse til Fv. 42 østover til Arendal og vestover til Egersund på Fv. 41 like sør for kommunegrensen. Det går fylkesveier fra Kyrkjebygda gjennom Ljoslandsdalen til Ljosland og gjennom Lognadalen til Røynli og videre nordover til fylkesgrensen mot Aust-Agder. Fra Røynli går fylkesvei sørøstover til Evje.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Åseral hører til Agder politidistrikt, Kristiansand tingrett og Agder lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Lindesnesregionen sammen med Audnedal, Lindesnes, Mandal og Marnardal.

Åseral kommune tilsvarer soknet Åseral i Mandal prosti (Agder og Telemark bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Åseral til Mandal fogderi i Lister og Mandals amt.

Delområder og grunnkretser i Åseral

For statistiske formål er Åseral kommune (per 2016) inndelt i ett delområde med til sammen 9 grunnkretser: Ørevatn, Handeland, Forgard, Berg, Listøl, Eikild, Lognavatn, Breland og Signesdalsheii.

Historikk og kultur

På Sosteli vest for administrasjonssenteret finnes et meget godt bevart, nærmest komplett, gårdsanlegg fra folkevandringstiden. I heiene er det flere turisthytter og andre overnattingssteder. Åseral har et prektig turterreng med mange fine fiskevann. Åseral kirke er en liten korskirke i tre fra 1822.

Navn og kommunevåpen

Kommunevåpenet (godkjent 1989) har en sølv hestesko mot en grønn bakgrunn; symboliserer jord- og skogbruk.

Navnet kommer av norrønt áss, ‘ås’ (hedensk gud), og áll, ‘gudehov’.

Eksterne lenker

Les mer i Store norske leksikon

  • Liestøl, Tarjei og Eiken, Torleif: Åseral: gard og ætt, 1976–87, 2 b., Finn boken

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg