Iveland

Faktaboks

Landareal
246 km²
Innbyggertall
1 326
Administrasjonssenter
Birketveit
Fylke
Agder (fra 01.01.2020, tidligere Aust-Agder)
Innbyggernavn
ivdøl
Målform
nøytral
Kommunenummer
4218 (fra 01.01.2020, tidligere 0935)
Høyeste fjell
Rubbeheia (559 moh.)

Kommunevåpen

Iveland. Iveland og Vegusdal bygdemuseum i Fjermedal. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.
Av /Store norske leksikon ※.

Plassering

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Iveland er en kommune i Agder fylke, mellom Otra i vest og vannet Ogge som hører til Tovdalsvassdraget i øst. Ivelands vestgrense følger i hele sin lengde Otra, fra Moisund i nord til Kringsjå, like nord for Grovane i Vennesla i sør.

Iveland ble 1886 opprettet som kommune ved deling av daværende Hornnes og Iveland. Siden har kommunen hatt uendrete grenser. Den grenser til Evje og Hornnes i nordvest og nord, Birkenes i øst og Vennesla i sør og sørvest.

Natur

Iveland ligger innen det sørnorske grunnfjellsområdet, berggrunnen veksler mellom granitt, amfibolitt og fremfor alt gneis. Det er flere betydelige forekomster av feltspat og kvarts. Det finnes en hel del sjeldne mineraler, blant annet thortveititt (oppkalt etter Olaus Thortveit fra Iveland). Hele kommunen ligger over den marine grensen og har ingen sammenhengende morenerygger. Jordlaget er overveiende tynt, det finnes en del myr langs elver og bekker med elvesand og grus.

Fra nord mottar Otra tilløpet Frøysåna som renner omtrent midt gjennom Iveland fra nord til sør. På grensen mot Birkenes i øst ligger vannet Ogge (196 moh.) som har avløp til Tovdalsvassdraget. Mellom dalene ligger skogkledde heier med topper 200-400 moh. i søndre del av kommunen, over 400 moh. i nordre del. Høyeste topp er Rubbeheia (559 moh.), helt i nord. Hele kommunen ligger under skoggrensen.

Bosetning

Bosetningen i kommunen er spredt, men hoveddelen av befolkningen finnes i tettbebyggelsene Birketveit, som er administrasjonssenter, Vatnestrøm ved Ogge i øst og Skaiå ved Frøysånas munning i Otra i vest. Kommunen har ingen tettsteder.

Folketallet i Iveland holdt seg nokså stabilt på om lag 1100 fra 1875 til 1946. Deretter sank det til omkring 750 i første halvdel av 1970-tallet. Deretter har kommunen stort sett hatt vekst i folketallet, ikke minst på grunn av økt pendling til Kristiansand. Veksten har vært særlig stor på 1980-tallet og etter århundreskiftet, og folketallet passerte 1300 i 2014. I tiårsperioden 2010-2020 økte det med gjennomsnittlig 0,6 prosent årlig mot 1,0 prosent i Agder fylke som helhet.

Næringsliv

Av kommunens arbeidsplasser er fire prosent i primærnæringene (2019). Landbruket har hovedvekt på melkeproduksjon og skogsdrift; det holdes også noe sau. Skogavvirkningen i 2019 var 15 300 m3; det avvirkes mest furu.

Av kommunens arbeidsplasser omfatter industrien 33 prosent, 44 prosent inkludert bygge- og anleggsvirksomhet og kraft- og vannforsyning/renovasjon (2019). Viktigste industribransje er næringsmiddelindustri med blant annet Voss Production AS på Vatnestrøm, kommunens største bedrift, som driver tapping av vann på flasker. Den andre store industribransjen i kommunen er trelast-/trevareindustri med blant annet Moelven Limtre AS Avd. Agder og Dørfabrikken Vatnestrøm AS. Disse to bransjene hadde 2019 henholdsvis 66 og 29 prosent av industriarbeidsplassene i kommunen.

Iveland er en mellomstor kraftkommune, med fire kraftverk (tre i Otra) som har en samlet maskininstallasjon på 116 MW og en midlere årsproduksjon på 675 gigawattimer (GWh) per 2019. Kraftverkene med høyest midlere årsproduksjon er Iveland kraftverk (i drift fra 1949) og Nomeland kraftverk (1920) med henholdsvis 501 og 173 GWh.

Av Ivelands bosatte yrkestakere har 66 prosent arbeid utenfor kommunen, hvorav 30 prosent i Kristiansand, 18 prosent i Vennesla, sju prosent i Evje og Hornnes og de øvrige kommunene i Setesdal og seks prosent i resten av Agder (2019).

Samferdsel

Iveland har et forholdsvis tett veinett, både langs dalene og over heiene. Hovedferdselsårene er Fv.405 fra Rv.9 i Kristiansand til Fv.42 i Vegusdal gjennom Østbygda og Fv.403 som fra Fv.405 i Samkom i Vennesla går gjennom Vestbygda i Iveland til Rv.9 i Hodnesund i Evje og Hornnes.

Sørlandsbanen kommer så vidt innom kommunen med stasjonen Vatnestrøm i sørøst. Ogge-området er et viktig vinterutfartssted for Vennesla og Kristiansand.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Iveland hører til Agder politidistrikt, Kristiansand tingrett og Agder lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Knutepunkt Sørlandet sammen med Birkenes, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla.

Iveland er del av Setesdal næringsregion sammen med Bygland, Bykle, Evje og Hornnes og Valle.

Iveland kommune tilsvarer soknet Iveland i Otredal prosti (Agder og Telemark bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Iveland til Sætersdalen fogderi i Nedenes amt.

Delområder og grunnkretser i Iveland

For statistiske formål er Iveland kommune (per 2016) inndelt i ett delområde med til sammen 6 grunnkretser: Mykland, Skaiaa, Nateland/Grossås, Frigstad/Ljosland, Eieland og Vatnestraum/Eikeland.

Historikk og kultur

Gravhaug på Eieland trolig fra år 400 har funn av gjenstander som vitner om tidlig fast bosetning. For øvrig funn av steinalderredskap. Iveland kirke er en tømret korskirke bygd 1836. I kommunehuset finnes en stor mineralsamling.

Navn og kommunevåpen

Kommunevåpenet (godkjent 1987) har en skråstilt sølv hammer mot en grønn bakgrunn. Hammeren er en geologhammer og symboliserer de rike forekomstene av sjeldne mineraler og utvinningen av disse; den grønne bakgrunnsfargen avspeiler jord- og skogbrukets betydning i kommunen.

Navnet har sammenheng med det norrøne trenavnet ýr (en eldre form kan ha vært iwar), ‘barlind’, sted der det vokser barlind.

Les mer i Store norske leksikon

Ekstern lenke

Litteratur

  • Fjermedal, Aslak: Iveland, 1955-, 5 b.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg