Kommunevåpen

. Begrenset gjenbruk

Plassering

KF-bok. Begrenset gjenbruk

Hasvik er en kommune i Finnmark fylke, sørvest for Hammerfest.

Hasvik omfatter den vestlige del (466 kvadratkilometer) av Sørøya, den nordlige del (85 kvadratkilometer) av Stjernøya og 90 småøyer. Kommunen grenser til Hammerfest, Alta og Loppa. Hasvik ble egen kommune fra 1853 da Loppa herred ble delt i to.

Mot nord og nordvest vender Hasvik ut mot Nordishavet og mot vest mot Lopphavet. Mellom Sørøya og Stjernøya går Sørøysundet med skipsleia langs kysten. Begge øyene er berglendte og har innskårne, bratte kyster. På nordsiden av Sørøya finnes to fuglefjell, Andotten og Storgalten, som er fredet som naturreservater.

Sørøya består berggrunnen i nord mest av sedimentære bergarter som glimmerskifer og krystallinsk kalkstein, i den indre del av øya av gneis av eokambrisk alder. Fjellformene i gneisområdet er jevnere, og er verken så bratte eller så høye som i den sørøstlige del av Sørøya og på Stjernøya, hvor mørke magmatiske bergarter (gabbro) opptrer med spisse tinder opptil 959 meter over havet.

På vestsiden av Sørøya ligger tettstedene Hasvik i sør, tettbebyggelsen Sørvær i nord og kommunesenteret Breivikbotn i botnen av den brede fjorden på vestsiden. De fleste småstedene på yttersiden av Sørøya og inne i Sørøysundet er fraflyttet. Ellers finnes noe spredt bebyggelse på vestsiden av Sørøya. Folketallet i Hasvik har med unntak for 1950- og 1970-årene vært i tilbakegang i etterkrigstiden. I perioden 2001–2011 sank folketallet med 19 prosent.

Næringslivet i kommunen er basert på fiske og fiskeforedling. I havområdene rundt Sørøya er det rike fiskefelt. Breivikbotn kalles ofte Lille Lofoten. Lenger til havs er også kjente flyndre- og kveitefelter; Andottklakken. De fleste fiskefartøyene er mindre kystfartøy. Fiskeribedriftene er avhengig av råstoffleveranser fra fremmedflåten. Det finnes både lakse- og torskeoppdrett i kommunen.

Jordbruket drives bare som biyrke basert på sauehold. Betydelig reindriftsnæring finnes på Sørøya med både helårsstamme og fastlandsrein på sommerbeite.

Reiselivsnæringen har etter hvert fått stor betydning. Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap har avdeling i Hasvik.

Riksvei 882 går fra Hasvik til Breivikbotn, og derfra går fylkesvei videre til Sørvær. Det går ferge fra Hasvik til Øksfjord i Loppa kommune, med forbindelse videre til E6. Hasvik lufthavn er kortbaneflyplass med daglige avganger, og det er hurtigbåtforbindelse til Hammerfest og Øksfjord.

Breivikbotn har videregående skole.

Hasvik hører til Finnmark politidistrikt, Hammerfest tingrett og Hålogaland lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Vest-Finnmark regionråd sammen med Alta, Hammerfest, Kvalsund, Loppa, Måsøy og Nordkapp.

Hasvik kommune tilsvarer soknet Hasvik i Alta prosti (Nord-Hålogaland bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Hasvik til Hammerfest fogderi i Finmarkens amt.

Hasvik 1962.

. Begrenset gjenbruk

For statistiske formål er Hasvik kommune (per 2016) inndelt i ett delområde med til sammen 10 grunnkretser: Sørvær, Breivik, Dønnesfjord, Børfjord, Øyfjord, Breivikbotn 1, Breivikbotn 2, Hasvik 1, Hasvik 2 og Stjernvåg/Nordfjord.

Det er funnet en rekke hustufter fra steinalderen i kommunen. På Slettnes finnes 11 000 år gamle bosetningsspor.

Ved Hollenderbakken sør for Hasvik er det rester etter en nederlandsk hvalfangststasjon fra 1500-tallet. Hasvik kirke er en åttekantet trekirke som ble bygd i 1955. Dønnesfjord kirke fra 1888, som ble flyttet fra Galten i 1951, er Sørøyas eldste bygning, og den eneste som unngikk tyskernes nedbrenning i 1944. Verdens nordligste fiskefestival arrangeres årlig i Sørvær.

Kommunevåpenet (godkjent 1984) har en oppflygende sølv måke mot en blå bakgrunn; måken er en alminnelig fugl i kommunen.

Navnet kommer trolig av norrønt hár, ‘båtkeip’; årefeste av krokete trevirke. I Hasvik ligger fjellet Håen, som har fått navn etter sin likhet med en båtkeip.

  • Olsen, Håkon H.: Bygdebok for Hasvik, 1965.
  • Rossvær, Viggo: Ruinlandskap og modernitet : hverdagsbilder og randsoneerfaringer fra et nord-norsk fiskevær, 1998.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.