Loppa i Finnmark.

. Begrenset gjenbruk

Kommunevåpen

. Begrenset gjenbruk

Plassering

KF-bok. Begrenset gjenbruk

Loppa er en kommune i Finnmark fylke. Kommunen omfatter den nordlige del av halvøya mellom Kvænangen og Altafjorden på grensen til Troms, samt en del øyer, hvorav Loppa og Silda er de største.

Kommunen fikk sine nåværende grenser i 1853, da Hasvik ble skilt ut som egen kommune. Alta, Loppa og Kvænangen kommuner har inngått intensjonsavtale om å slå seg sammen til Alta kommune i forbindelse med regjeringen Solbergs kommunereform.

Loppa er berglendt med mange spisse tinder, noen også med isbreer. Den største breen er Øksfjordjøkelen på grensen mot Troms, som også er fylkets høyeste fjell på 1204 meter over havet. Fastlandsdelen er sterkt oppskåret av fjorder. Berggrunnen i Loppa består for det meste av gabbro, men i nordvest finnes også noe gneis og kvartsskifer.

Folketallet i Loppa var preget av vekst frem til omkring 1960, men har deretter gått betydelig tilbake. I tiåret 2001-2011 gikk befolkningen ned med 24,1 prosent mot 0,9 prosent i fylket som helhet.

Noe over halvparten av bosetningen finnes nå i og omkring administrasjonssenteret Øksfjord, mens den øvrige bosetning er spredt langs kysten. De største grendene er Nuvsvåg, Bergsfjord og Sandland.

Næringslivet i Loppa er basert på fiske og fisketilvirkning. Fisket har gått kraftig tilbake siden 1960-årene. Det var 48 fiskefartøyer registrert i Loppa i 2014 og 65 i 2009. Fra 1980-årene er det satt i gang flere fiskeoppdrettsanlegg. Øksfjord har det meste av industrien i kommunen med både filetfabrikk med fryseri og sildoljefabrikk; skiferbrudd på øya Loppa. Jordbruk har bare betydning som bigeskjeft, og er i vesentlig grad basert på sauehold.

Øksfjord er kommunikasjonssenter i Loppa med hurtigruteanløp og hurtigbåtrute til Hammerfest og den øvrige del av kommunen. Det er fergeforbindelse Øksfjord–Hasvik. Fra Øksfjord går Rv. 882 sørover til E 6. De vestlige deler av kommunen har ikke veiforbindelse med riksveinettet.

Loppa hører til Finnmark politidistrikt, Alta tingrett og Hålogaland lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Vest-Finnmark regionråd sammen med Alta, Hammerfest, Hasvik, Kvalsund, Måsøy og Nordkapp.

Loppa kommune tilsvarer soknet Loppa i Altaprosti (Nord-Hålogaland bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Loppa til Altens fogderi i Finmarkens amt.

For statistiske formål er Loppa kommune (per 2016) inndelt i ett delområde med til sammen 12 grunnkretser: Øksfjord, Øksfjord østre, Øksfjordbotn, Øksfjord vestre, Nuvsvåg, Bergsfjorden, Silda, Langfjorden, Sandland, Loppa, Skavnakk og Brynilen.

På øya Loppa er det funnet spor etter norsk bosetning fra vikingtiden og kirketufter fra middelalderen. Her finnes også et fuglefjell. Øksfjord kirke er ei langkirke i mur fra 1954. Loppa kirke er ei langkirke i tre fra 1953 som bevares som kulturminne.

Kommunevåpenet (godkjent 1980) har en svart skarv mot en gull bakgrunn; symboliserer fisket.

Navnet er usikkert tolket.

  • Gamst, Leonhard & Harald Samuelsberg: Loppas historie : bygdebok for Loppa kommune, 1983.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.