Stabbursdalen nasjonalpark

Stabbursfossen

av . Begrenset gjenbruk
Stabbursdalen, Reisa og Øvre Anarjokka nasjonalparker (oransje), landskapsvernområder (grønne) og naturreservater (røde). 
av . CC BY SA 3.0

Stabbursdalen nasjonalpark, fredet 1970, utvidet 2002. Den opprinnelige nasjonalparken bestod av et 98 km2 stort skog- og fjellområde i Porsanger kommune, Finnmark, fredet ved kgl. res. 6. feb. 1970. I selve Stabbursdalen (samisk Rávttošvuopmi) vokser verdens nordligste furuskog, på 70° 10ʹ n.br., med opptil 500 år gamle trær. I hele den opprinnelige nasjonalparkens lengde renner Stabburselva, kjent for godt laksefiske. Store deler av nasjonalparken består av snaufjell, dels med runde fjellformasjoner, gaisser, som er karakteristisk for denne delen av Finnmarksvidda. Høyeste punkt er Čohkarášša (1139 moh). Dyrelivet er forholdsvis rikt, særlig når det gjelder hulerugende fugler. Det mest artsrike dyre- og plantelivet finnes i lavereliggende områder omkring lombolaene, dvs. stilleflytende partier av elven.

I 1986 ble et 17 km2 stort område midlertidig vernet som landskapsvernområde. Dette omfattet de resterende delene av lombolaen og mer av furuskogen. 20. desember 2002 ble nasjonalparken utvidet til 747 km2 og omfatter nå også områder i Kvalsund kommune. Samtidig ble Stabbursdalen landskapsvernområde opprettet mellom nasjonalparkens østgrense og Porsangerfjorden. Samlet innebærer dette en tidobling av vernearealet til et samlet verneområde på 936 km2.

Stabbursdalen har i generasjoner vært en del av et samisk bruks- og bosettingsområde, og vernet er utformet slik at lokalsamfunnets tradisjonelle bruk skal kunne fortsette. Området skal derfor fortsatt kunne nyttes til reindrift, og vernebestemmelsene legger heller ikke spesielle restriksjoner på jakt, fiske eller bærplukking.

Videre lesning

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg