Aukra

Faktaboks

Landareal
59 km²
Innbyggertall
3 539
Administrasjonssenter
Falkhytta/Aukra
Fylke
Møre og Romsdal
Innbyggernavn
gossing
Målform
nynorsk
Kommunenummer
1547
Høyeste fjell
Eiskremheia (493 moh.)

Kommunevåpen

Aukra. Parti ved Oterhalsen, med utsikt mot Røabukta. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /NTB Scanpix ※.
Av /Store norske leksikon ※.

Plassering

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Artikkelstart

Aukra er en kommune i Møre og Romsdal fylke, i Romsdal nordvest for Molde. Kommunen omfatter øya Gossen med omliggende småøyer og området rundt Hollingen ved Julsundet på fastlandet innenfor.

Aukra ble opprettet som kommune i 1837 ved innføring av det lokale selvstyret. Fra kommunen ble Sandøy utskilt som egen kommune i 1867, og i 1924 ble kommunen delt i to; i henholdsvis Nord-Aukra og Sør-Aukra. Ved kommunerevisjonen i 1964 ble Mordals-området ved sørenden av Julsundet overført fra daværende Nord-Aukra til Molde og den gjenværende delen av kommunen fikk navnet Aukra. Sine nåværende grenser fikk Aukra ved kommunereformen i 2020 da den bebodde øya Orten/Orta og en del ubebodde øyer omkring, blant annet Lyngværet, ble overført fra Sandøy.

Aukra grenser til Molde på fastlandet i sørøst. For øvrig går kommunens grenser i sjøen: til Molde i Grunnefjorden i sør, til Ålesund i Harøyfjorden/Saltsteinsflesa i vest og til Hustadvika i Harøyfjorden/Julsundet i nordøst.

Natur

Berggrunnen er i hele kommunen grunnfjell som er sterkt påvirket av den kaledonske fjellkjedefoldingen (den kaledonske orogenese). Den består av ulike typer sterkt omvandlede gneiser, mest migmatitt på øyene, øyegneis på fastlandet. Det er forekomster av eklogitt både på Gossen og på fastlandet. Høyeste punkt på Gossen er Jærmannburet (99 meter over havet), ellers fylles øya i sin helhet av strandflaten. Den er myrlendt, men godt oppdyrket. På øya er det plantet en del skog.

Fastlandet er mer bergfullt; her ligger kommunens høyeste fjell, Eiskremheia (493 meter over havet) nær grensen til Molde. Også her er det en del jordbruksland, særlig ved Julsundet i nord; ellers noe furu- og løvskog.

Bosetning

Av befolkningen i Aukra er 74 prosent bosatt på Gossen (2015). Ellers er det en del bosetning langs kysten på fastlandet; her bor vel 25 prosent av kommunes befolkning. Utenom Gossen har bare Rindarøy i nordvest (bro til Gossen) fast bosetning.

Av Aukras befolkning bor 55 prosent i spredt bosetning og 45 prosent i de to tettstedene, administrasjonssenteret Aukra (Falkhytta) sørøst på øya og Hollingen på fastlandet med henholdsvis 954 og 610 innbyggere (2015). Til sammenligning hadde Møre og Romsdal samme år en tettstedsandel på 71 prosent.

Med unntak av 1980- og 1990-tallet da folketallet lå relativt stabilt, har Aukras befolkning med dagens grenser steget jevnt siden andre verdenskrig. I tiårsperioden 2005–2015 økte den med gjennomsnittlig 1,3 prosent årlig mot 0,3 prosent i Romsdal og 0,8 prosent i fylket som helhet. Den sterke veksten i denne perioden må ses i lys av utbyggingen av ilandføringsanlegget til Ormen Lange-feltet.

Næringsliv

Av arbeidsplassene i Aukra er fem prosent i primærnæringene (2014).

Det meste av jordbruksarealet er eng og innmarksbeite, med storfehold som dominerende driftsform. De fleste som driver jordbruk i dag, har dette som eneste yrke. Fiskeflåten hjemmehørende i kommunen er relativt beskjeden; i 2013 var førstehåndsverdien på fangsten 4,4 millioner kroner. Det fiskes hovedsakelig torsk og lignende arter, samt skalldyr, men fangsten ilandføres stort sett utenfor kommunen. Det drives noe havbruk/fiskeoppdrett.

Av arbeidsplassene i kommunen er 26 prosent i industrien, 36 prosent inkludert bygge- og anleggsvirksomhet/kraft- og vannforsyning. Verkstedindustrien omfatter 81 prosent av de sysselsatte i industrien, mest bygging av skip og oljeplattformer og metallvareindustri. Ellers noe næringsmiddelindustri. Nyhamna i Aukra er ilandføringssted for gassen fra petroleumsfeltene Ormen Lange og Aasta Hansteen.

Av kommunens bosatte yrkesaktive har 42 prosent arbeid utenfor kommunen (2014), de fleste i Molde (26 prosent) og Fræna (3 prosent).

Samferdsel

Gossen har et godt utbygd veinett med fergeforbindelse fra tettstedet Aukra til fastlandet, herfra 17 kilometer veiforbindelse til Molde (fylkesvei 662). Fra Småge på Gossen er det fergeforbindelse med øyene Sandøya, Finnøya, Orta og Ona i Sandøy kommune.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Aukra hører til Møre og Romsdal politidistrikt, Møre og Romsdal tingrett og Frostating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Romsdal regionråd sammen med Fræna, Midsund, Molde, Nesset, Rauma og Vestnes.

Aukra kommune tilsvarer soknet Aukra i Molde domprosti (Møre bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Aukra til Romsdal fogderi i Romsdals amt.

Delområder og grunnkretser i Aukra

For statistiske formål er Aukra kommune (per 2016) inndelt i ett delområde med til sammen 13 grunnkretser: Horrem, Småge, Oterhalsen, Løvik, Sæter, Sporsem, Bakkemyr, Nerbø, Falkhytta, Hjertvik, Hukkelberg, Hollingen og Eidskrem.

Historikk og kultur

Aukra har flere gravrøyser og boplasser fra jern- og bronsealder. En stor arkeologisk utgraving i forbindelse med utbyggingen av Ormen Lange-feltet i 2003–2004 avdekket også boplasser fra steinalderen. Disse skal være datert så langt tilbake som til 9000 år før vår tidsregning, og utgjorde en del av den såkalte Fosnakulturen.

Flyplassen nordvest på Gossen er anlagt av den tyske okkupasjonsmakten som tvangsevakuerte 800 av de rundt 2000 fastboende innbyggerne på øya. Likevel bodde det til sammen rundt 8000 personer på Gossen under krigen; dette var tyske soldater, tvangsarbeidere og krigsfanger.

Roktamonumentet på vestsiden av Rindarøya ble reist i 1991 til minne om redningsdåden på Hustadvika 3. april 1938 da frakteskuta Rokta forliste under en orkan og seks av mannskapet på tolv ble reddet.

Navn og kommunevåpen

Kommunevåpenet (godkjent 1987) har to gull ringer mot en blå bakgrunn. Motivet har som utgangspunkt en armring fra middelalderen, og symboliserer samhold og rotfeste.

Navnet Aukra (skrevet Akerø/Agerø på 1800-tallet) er etter gården og kirkestedet Aukra øst på øya, og kommer av norrønt Aukrin, av akr, ‘åker’, og vin, ‘naturlig eng’.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Julnes, Johan: Bygdebok for Aukra : gard og slekt, 1987, fire bind
  • Opstad, Kristian, red.: Bygdeboka, 1983–1984, to bind, isbn 82-90454-05-8, Finn boken

Kommentarer (2)

skrev Heidi Hoksnes Sørli

De arkeologiske utgravningene i forkant av Ormen Lange, avdekket bosetning fra tidlig steinalder og framover i tid : http://www.ntnu.no/vitenskapsmuseet/omtaler-tidligere-utgravinger - bla nedover til Ormen Lange - land, Aukra, Møre og Romsdal

skrev Georg Kjøll

Hei Heidi. Takk for innspill og for at du tipser om dette. Jeg har nå lagt til et avsnitt om utgravingene og at det også finnes boplasser fra steinalderen på Aukra. Med vennlig hilsen, Georg KjøllRedaktør

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg