Olje utvunnet til havs kan overføres til skip på feltet (bøyelasting) eller føres til lands via rørledning. Gass føres til lands via rør, hvis den ikke brukes på feltet til energiproduksjon, reinjiseres eller konverteres til f.eks. LNG. Se petroleum.