Aukra er ein kommune i Møre og Romsdal fylke, i Romsdal nordvest for Molde. Kommunen omfattar øya Gossen med omliggjande småøyar og området rundt Hollingen ved Julsundet på fastlandet innanfor. Aukra vart oppretta som kommune i 1837 ved innføring av det lokale sjølvstyret. Frå kommunen vart Sandøy utskilt som eigen kommune i 1867, og i 1924 vart kommunen delt i to, i høvesvis Nord-Aukra og Sør-Aukra. Hele artikkelen

Ny artikkel