Sør-Aukra, tidligere kommune i Møre og Romsdal, opprettet 1924 ved delingen av daværende Aukra kommune i henholdsvis Nord-Aukra og Sør-Aukra. I 1965 ble Sør-Aukra slått sammen med øyene av tidligere Vatne kommune (vestre del av Midøya (Mia) og Dryna) til den nye kommunen Midsund. Sør-Aukra utgjorde 86 km2 og hadde 1920 innbyggere ved sammenslåingen.