Vestnes

Faktaboks

Landareal
347 km²
Innbyggertall
6 536
Administrasjonssenter
Vestnes
Fylke
Møre og Romsdal
Innbyggernavn
vestnesing
Målform
nynorsk
Kommunenummer
1535
Høyeste fjell
Sandfjellet (1470 moh.)

Kommunevåpen

Vestnes. Tettstedet Tomra ved Tomrefjorden er et industrielt tyngdepunkt i kommunen. Verftet Aker Yards Langsten sees til høyre i bildet, og på den andre siden av fjorden ligger verftet Solstrand AS. Utsikt mot Julsundet i bakgrunnen. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.
Av /Store norske leksikon ※.

Plassering

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Artikkelstart

Vestnes er en kommune i Møre og Romsdal fylke, på sørsiden av Romsdalsfjorden omkring de to sørgående fjordarmene Tomrefjorden og Tresfjorden. Vestnes ble opprettet som kommune i 1837 som ledd i innføringen av det lokale selvstyret. Fra kommunen ble Sylte (Tresfjord) utskilt i 1899. I 1964 ble Tresfjord igjen en del av Vestnes.

Vestnes grenser i øst til Rauma, i sør til Fjord og i vest til Ålesund kommuner. Kommunens nordgrense mot Molde går i Romsdalsfjorden.

Natur

Berggrunnen består av grunnfjell, i vesentlig grad gneis, og den er i betydelig grad påvirket av den kaledonske fjellkjedefoldingen (kaledonske orogenese) som blant annet gir seg uttrykk i en sørvest-nordøstlig strøkretning i berggrunnen. Denne strøkretningen følges av blant annet Fiksdalen, Frostaddalen innenfor Tomrefjorden, Skorgedalen med forlengelsen av denne over Ørskogfjellet og Kjersemdalen fra botnen av Tresfjorden.

Fjordsidene er gjennomgående slake og skogkledde med dyrket mark langs fjordkanten. Ytterst i Tresfjorden fører et trangt innløp inn til Flatevågen, som går tre kilometer rett vestover. Herfra fører et bredt og myrlendt eid med passhøyde rundt 50 meter over havet videre vestover til Tomrefjorden.

Landskapet i det meste av kommunen domineres av fjellområder som langs Romsdalsfjorden når 1069 meter over havet på grensen til Ålesund i vest (Blåskjerdingen) og 1241 meter over havet (Trolltinden) på grensen til Rauma i øst. Lenger sør er fjellene høyere, og kommunens høyeste fjell finner en på vannskillet mot Sunnmøre sør i kommunen. Her når Lauparen på grensen til Ålesund og Fjord i sørvest 1434 meter over havet og Sandfjellet på grensen mot Rauma og Fjord i sørøst 1470 meter over havet. Mellom fjellene skjærer relativt dype daler seg ned.

Bosetning

Ved innløpet til Flatevågen ligger tettstedet og administrasjonssenteret Vestnes (2347 innbyggere 2019). Kommunens har to andre tettsteder (folketall 2019): Tomra ved innerste del av Tomrefjorden (1180) og Fiksdal på vestsiden av Tomrefjorden (239). Tettbebyggelsen Tresfjord innerst i Tresfjorden har siden 2016 ikke vært klassifisert som tettsted. I alt bor 58 prosent av kommunens befolkning i tettsteder mot 73 prosent i fylket som helhet (2019).

Det er relativt tett bosetting de fleste stedene langs fjordene og i eidet mellom kommunesenteret og Tomrefjorden, likeledes nederst i dalføret innenfor botnen av Tresfjorden.

Folketallet i Vestnes har (etter dagens grenser) vært jevnt økende siden krigen, og i 2020 lå folketallet 37 prosent høyere enn i 1946. I tiårsperioden 2010–2020 økte befolkningen i kommunen med gjennomsnittlig 0,4 prosent årlig mot 0,5 prosent i Romsdal og 0,6 prosent i fylket som helhet (basert på grensene fra 2020).

Næringsliv

Vestnes er en relativt god jordbruksbygd med hovedvekt på husdyrhold. Av størst betydning er melkeproduksjonen, men det holdes også en god del sau, og Vestnes har dessuten det største svineholdet i fylket (2019). Kommunen har også atskillig skogavvirkning; i 2019 ble det avvirket i alt 15 400 m3, og det var den største avvirkningen blant kommunene i Romsdal. Det drives noe fiskeoppdrett, men bare et svært beskjedent «ordinært» fiske. Samlet utgjør primærnæringene fem prosent av arbeidsplassene i kommunen (2019).

Vestnes er i første rekke en industrikommune, og 2019 var 21 prosent av kommunens arbeidsplasser i industri, 31 prosent dersom en inkluderer bygge- og anleggsvirksomhet og kraft- og vannforsyning/renovasjon. Av kommunene i Romsdal har bare Aukra en større andel av arbeidsplassene i industri.

Viktigste industribransje i Vestnes er verkstedindustri med hele 83 prosent av de sysselsatte i industrien (2019), særlig bygging av fartøyer og maskinindustri (inkludert reparasjoner og installasjoner). Disse bransjene hadde dette året henholdsvis 71 og 15 prosent av de sysselsatte i industri. En annen industribransje av betydning er næringsmiddelindustri med 16 prosent av industrisysselsettingen (2019). Karakteristisk for Vestnes er at industrivirksomheten er spredt på en rekke steder i kommunen (regnet fra vest): Rekdal, Fiksdal, Tomra, Vestnes tettsted, Skorgenes, Tresfjord, Daugstad og Vikebukt.

Turisttrafikken i kommunen er økende, både langs fjorden og i fjellet. Det er atskillig vintertrafikk på Ørskogfjellet.

Av de bosatte yrkestakerne i Vestnes har 26 prosent arbeid utenfor kommunen (2019) hvorav sju prosent i Molde, to prosent i Rauma, åtte prosent i Ålesund og i alt to prosent i de andre kommunene på Sunnmøre, alt basert på kommuneinndelingen fra 2020.

Samferdsel

E136 (Dombås-Åndalsnes-Ålesund) går i bru over Tresfjorden mellom Vikebukt og Remmem (Tresfjordbrua); like sør for Remmem fører veien opp Skorgedalen og over Ørskogfjellet til Sjøholt i Ålesund. E39 (Kristiansand–Trondheim) har felles trasé med E136 fra Moa i Ålesund til Tresfjordbrua; herfra går E39 fem km nordover forbi Vestnes tettsted til Furneset der ferge fører over Romsdalsfjorden til Molde. Fra Vestnes tettsted fører Fv.661 vestover til Tomra og videre langs fjorden til tettstedet Vatne i Ålesund.

Foruten veien over Ørskogfjellet går det to andre veier fra Vestnes over fjellet til Sunnmøre, i vest fra Fiksdal til Vatne og i øst fra Tresfjord gjennom Kjersemdalen til Vaksvika, begge i Ålesund kommune.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

På Gjermundnes øst for munningen av Tresfjorden ligger Gjermundnes vidaregåande skule (tidligere Gjermundnes landbruksskole), med blant annet linje for naturbruk.

Vestnes hører til Møre og Romsdal politidistrikt, Møre og Romsdal tingrett og Frostating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådene Romsdal regionråd sammen med Aukra, Hustadvika, Molde og Rauma, og Sunnmøre regionråd.

Vestnes kommune tilsvarer de fire soknene Fiksdal, Tresfjord, Vestnes og Vike i Indre Romsdal prosti (Møre bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Vestnes til Romsdal fogderi i Romsdals amt.

Delområder og grunnkretser i Vestnes

For statistiske formål er Vestnes kommune (per 2016) inndelt i tre delområder med til sammen 20 grunnkretser:

  • Tomrefjord: Rekdal, Fiksdal, Fiksdalstrand, Frostad, Tomra, Gjerde/Lid, Vik
  • Vestnes: Øverås/Nerås, Flate/Furland, Åsbygda/Sørås, Hagneset/Vestnesbukta, Helland/Remmemsvik, Salthammer/Brastad
  • Tresfjord: Skorgen/Kjøpstad, Løvik/Eidhammer, Sylte, Rypdal/Kjersem, Daugstad, Vike indre, Vike ytre

Historikk og kultur

Stranden ved Gjermundnes har flere gravrøyser fra yngre steinalder.

Tre bruer går parallelt over sundet som leder inn til Flatevågen i Vestnes tettsted; den eldste er en fredet trebru fra 1844.

Vestnes har lange tradisjoner med båtbygging, og det er båtbyggermuseer både på Vestnes Brygge i kommunesenteret og i Tresfjord. Ved førstnevnte står Båtbyggermonumentet. Like sør for Tresfjord tettsted ligger Tresfjord Bygdamuseum. På Gjermundnes ligger Landbruksmuseet for Møre og Romsdal i tilknytning til den tidligere landbruksskolen.

Tresfjord kyrkje, kommunens eldste bestående kirke, er en trekirke med åttekantplan fra 1828. Vestnes kyrkje i kommunesenteret, som er en langkirke i tre fra 1872, har en del eldre inventar. Denne er tredje kirke på stedet; den første var en stavkirke. Fiksdal kyrkje er en langkirke i tre fra 1866, mens kommunens fjerde sognekirke, Vike kyrkje i Vikebukt, er en moderne flerbrukskirke i mur med langplan, bygd i 1970.

I Tresfjord drives det flere steder hesteoppdrett; særlig kjent er bygda for sin betydelige avl av islandshester.

Vestnesavisa utkommer én gang i uken.

Navn og kommunevåpen

Kommunevåpenet (godkjent i 1980) har på rød bakgrunn to gullfargede spisser mot venstre; det gjengir et stilisert kart over kommunen.

Navnet er etter gården som ligger på neset vest for munningen av Tresfjorden, rett overfor Gjermundnes på østsiden av fjorden.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Brovold, Ivar: Topografisk-historisk Beskrivelse over Vestnæs prestegjeld, 1901, Finn boken
  • Rekdal, Olav & Marit Rekdal Hoel: Gards- og slektshistorie for Vestnes – Tresfjord, 1973-, 3 b., Finn boken
  • Skeidsvoll, Agnar: Bygdebok for Tresfjord, 1959, Finn boken

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg