Kommunevåpen

. Begrenset gjenbruk

Plassering

KF-bok. Begrenset gjenbruk

Vestnes, kommune i Møre og Romsdal fylke, på sørsiden av Romsdalsfjorden omkring de to fjordarmene Tomrefjorden og Tresfjorden. Vestnes ble opprettet som kommune 1837 som ledd i innføringen av det lokale selvstyret. Fra kommunen ble Sylte (Tresfjord) utskilt 1899. I 1964 ble Tresfjord igjen en del av Vestnes.

Vestnes grenser i øst til Rauma, i sør til Stordal og i vest til Ørskog, Skodje og Haram. Kommunens nordgrense går i Romsdalsfjorden.

Berggrunnen består av grunnfjell, i vesentlig grad gneis, og den er i betydelig grad påvirket av den kaledonske fjellkjedefoldingen (kaledonske orogenese) som blant annet gir seg uttrykk i en sørvest-nordøstlig strøkretning i berggrunnen. Blant annet følger Fiksdalen, Frostaddalen innenfor Tomrefjorden, Skorgedalen med forlengelsen av denne over Ørskogfjellet og Kjersemdalen fra botnen av Tresfjorden denne strøkretningen.

Fjordsidene er gjennomgående slake og skogkledde med dyrket mark langs fjordkanten. Ytterst i Tresfjorden fører et trangt innløp inn til Flatevågen, som går tre km rett vestover. Herfra fører et bredt og myrlendt eid med passhøyde ca. 50 moh. videre vestover til Tomrefjorden.

I hele kommunen dominerer fjellområder. Fjellene stiger fra 1069 moh. på grensen til Haram i vest (Blåskjerdingen) til 1241 moh. (Trolltinden) på grensen til Rauma i øst. Kommunens høyeste fjell finner en imidlertid på vannskillet mot Sunnmøre sør i kommunen: Lauparen på grensen til Ørskog og Stordal i sørvest (1434 moh), og Sandfjellet på grensen mot Rauma og Stordal i sørøst (1470 moh). Mellom fjellene skjærer relativt dype daler seg ned.

Ved innløpet til Flatevågen ligger tettstedet og administrasjonssenteret Vestnes (2347 innbyggere 2015). Kommunens tre andre tettsteder (folketall 2015) er: Tomra ved innerste del av Tomrefjorden (1180), Fiksdal på vestsiden av Tomrefjorden (241) og Tresfjord (238) innerst i Tresfjorden. I alt bodde 60 prosent av kommunens befolkning 2015 i tettsteder mot 71 prosent i fylket som helhet.

Ellers er det relativt tett bosetting det fleste steder langs fjordene og i eidet mellom kommunesenteret og Tomrefjorden, likeledes nederst i dalføret innenfor botnen av Tresfjorden.

Folketallet i Vestnes har (med dagens kommunegrenser) vært jevnt økende siden krigen, og folketallet lå i 2015 40 prosent høyere enn i 1946. I tiårsperioden 2005–15 økte befolkningen med gjennomsnittlig 0,5 prosent årlig mot 0,7 prosent i Romsdal og 0,8 prosent i fylket som helhet.

Vestnes er en relativt god jordbruksbygd med hovedvekt på husdyrhold. Av størst betydning er melkeproduksjonen, men det holdes også en god del sau, og Vestnes har dessuten det største svineholdet i fylket (2013). Kommunen har også atskillig skogavvirkning, 2014 i alt 14 300 m3. Det drives noe fiskeoppdrett, men bare et svært beskjedent «ordinært» fiske. Samlet utgjør primærnæringene fire prosent av arbeidsplassene i kommunen (2014).

Vestnes er i første rekke en industrikommune, og 2014 var 24 prosent av kommunes arbeidsplasser i industri, 34 prosent dersom en inkluderer bygge- og anleggsvirksomhet/kraft- og vannforsyning. Av kommunene i Romsdal har bare Sandøy og Aukra en større andel av arbeidsplassene i industri. Viktigste industribransje er verkstedindustri med hele 83 prosent av de sysselsatte i industri (2013), særlig bygging av skip og boreplattformer og maskinindustri (inkludert reparasjon/installasjon) med henholdsvis 42 og 28 prosent. Andre industribransjer av betydning er næringsmiddelindustri og gummi-, plast- og mineralsk industri med henholdsvis 11 og 4 prosent av industrisysselsettingen (2013). Karakteristisk for Vestnes er at industrivirksomheten er fordelt på en rekke steder i kommunen (regnet fra vest): Rekdal, Fiksdal, Tomra, Vestnes tettsted, Skorgenes, Tresfjord, Daugstad og Vikebukt.

Turisttrafikken i kommunen er økende, både langs fjorden og i fjellet. Det er atskillig vintertrafikk på Ørskogfjellet.

Av de bosatte yrkestakerne i Vestnes har 27 prosent arbeid utenfor kommunen (2014), ni prosent i Molde, i alt tre prosent i de andre kommunene i Romsdal og fire prosent i Ålesund.

E 136 (Dombås-Åndalsnes-Ålesund) går i bru over Tresfjorden mellom Vikebukt og Remmem (Tresfjordbrua); herfra går veien over Ørskogfjellet til Sjøholt i Ørskog. E 39 (Kristiansand–Trondheim) har felles trasé med E 136 fra Moa i Ålesund til Vestnes tettsted; herfra går E 39 tre km nordover til Furneset hvorfra ferge til Molde. Fra Vestnes tettsted fører Rv. 661 vestover til Tomra og videre langs fjorden til Vatne i Haram. Hurtigbåtforbindelse fra Vestnes til Vikebukt, øya Sekken og Molde.

Foruten veien over Ørskogfjellet går det to andre veier fra Vestnes over fjellet til Sunnmøre, lengst vest fra Fiksdal til Vatne i Haram og i øst fra Tresfjord gjennom Kjersemdalen til Vaksvika i Ørskog.

På Gjermundnes øst for munningen av Tresfjorden ligger Gjermundnes vidaregåande skule (tidligere Gjermundnes landbruksskole), med blant annet linje for naturbruk.

Vestnes hører til Møre og Romsdal politidistrikt, Romsdal tingrett og Frostating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Romsdal regionråd sammen med Aukra, Fræna,Midsund, Molde, Nesset og Rauma.

Vestnes kommune tilsvarer de fire sokneneFiksdal, Tresfjord, Vestnes og Vike i Indre Romsdal prosti (Møre bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Vestnes til Romsdal fogderi i Romsdals amt.

For statistiske formål er Vestnes kommune (per 2016) inndelt i tre delområder med til sammen 20 grunnkretser:

  • Tomrefjord: Rekdal, Fiksdal, Fiksdalstrand, Frostad, Tomra, Gjerde/Lid, Vik
  • Vestnes: Øverås/Nerås, Flate/Furland, Åsbygda/Sørås, Hagneset/Vestnesbukta, Helland/Remmemsvik, Salthammer/Brastad
  • Tresfjord: Skorgen/Kjøpstad, Løvik/Eidhammer, Sylte, Rypdal/Kjersem, Daugstad, Vike indre, Vike ytre

Stranden ved Gjermundnes har flere gravrøyser fra yngre steinalder.

Tre bruer går parallelt over sundet som leder inn til Flatevågen i Vestnes tettsted; den eldste er en fredet trebru fra 1844.

Vestnes har lange tradisjoner med båtbygging, og det er båtbyggermuseer både på Vestnes Brygge i kommunesenteret og i Tresfjord. Ved førstnevnte står Båtbyggermonumentet. Like sør for Tresfjord tettsted ligger Tresfjord Bygdamuseum. På Gjermundnes ligger Landbruksmuseet for Møre og Romsdal i tilknytning til den tidligere landbruksskolen.

Tresfjord kyrkje, kommunens eldste bestående kirke, er en trekirke med åttekantplan fra 1828. Vestnes kyrkje i kommunesenteret, som er en langkirke i tre fra 1872, har en del eldre inventar. Denne er tredje kirke på stedet; den første var en stavkirke. Fiksdal kyrkje er en langkirke i tre fra 1866, mens kommunens fjerde sognekirke, Vike kyrkje i Vikebukt, er en moderne flerbrukskirke i mur med langplan, bygd i 1970.

I Tresfjord drives det flere steder hesteoppdrett; særlig kjent er bygda for sin betydelige avl av islandshester.

Vestnesavisa utkommer én gang i uken.

Kommunevåpenet (godkjent 1980) har på rød bakgrunn to gull spisser mot venstre; gjengir et stilisert kart over kommunen.

Navnet er etter gården som ligger på neset vest for munningen av Tresfjorden, rett overfor Gjermundnes på østsiden av fjorden.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.