Makroøkonomi

Makroøkonomi er den delen av samfunnsøkonomien som behandler de totale størrelsene i økonomien, for eksempel prisnivå, nasjonalprodukt, samlet investering og så videre. Makroøkonomi prøver således å gi et samlet overblikk over samfunnets økonomi ved hjelp av et lite antall aggregerte økonomiske størrelser, i motsetning til mikroøkonomi. . Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Makroøkonomi

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Ny artikkel