Makroøkonomi

Makroøkonomi, den del av samfunnsøkonomien som behandler de totale størrelsene i økonomien, for eksempel prisnivå, nasjonalprodukt, samlet investering og så videre.Makroøkonomi prøver således å gi et samlet overblikk over samfunnets økonomi ved hjelp av et lite antall aggregerte økonomiske størrelser, i motsetning til mikroøkonomi.. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Makroøkonomi

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 114 artikler: