Produksjonsutbytte; innsatsfaktorene betegnes input. Se også kryssløpsanalyse.