pengemarked

Pengemarkerd, marked for kortsiktige fordringer på store beløp.

Pengemarkedets oppgave er å knytte forbindelse mellom aktører som midlertidig har ledige midler og aktører som har et kortsiktig finansieringsbehov.

Viktige aktører i pengemarkedet er staten og Folketrygdfondet, banker og andre finansinstitusjoner, kommuner og fylkeskommuner og store foretak.

De viktigste instrumentene i pengemarkedet er interbankinnskudd, det vil si en plassering en bank gjør i en annen bank, særinnskudd i bank, innlån i finansieringsselskap, sertifikater, det vil si omsettelige verdipapirer med løpetid inntil 12 måneder, markedslån og valutaswapper.

Valutaswap

Ved en valutaswap kan en bank skaffe seg norske kroner ved å selge utenlandsk valuta til en annen bank til dagens kurs og samtidig avtale å kjøpe valutaen tilbake på et fremtidig tidspunkt til en bestemt kurs. Et eksempel på fremtidig tidspunkt kan være tre måneder.

Swapmarkedet, også kalt eurokronemarkedet, er den mest utviklede del av det norske pengemarkedet. Renten i dette markedet brukes derfor som en referanse for rentenivået i pengemarkedet.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg