Konvertibel valuta, valuta som uten vanskelighet kan veksles i andre valutaer.