Verdiskaping er i økonomifagleg samanheng omforming av ressursar til produkt som direkte eller indirekte kan dekkje behov, og målast i pengar. Omgrepet kan brukast på alle nivå, til dømes bedriftsnivå, sektornivå eller nasjonalt nivå.

Nasjonalt nivå

Den totale verdiskapinga på nasjonalt nivå blir kalla nasjonalproduktet.

Ein skil mellom brutto og netto verdiskaping. Netto verdiskaping på nasjonalt nivå svarer til nettonasjonalproduktet i landet (NNP), medan brutto verdiskaping på nasjonalt nivå svarer til bruttonasjonalproduktet i landet (BNP).

Bedrifter og sektor

Ei bedrift eller sektors brutto verdiskaping er lik verdien av det ferdige produktet minus vareinnsats. Viss ein i tillegg trekkjer frå kapitalslit, kjem ein fram til netto verdiskaping.

Verdiskapinga i ei bedrift blir delt mellom staten som får meirverdiavgift, dei tilsette som får lønn, långivarar som får rente, og eigaren som får utbytte.

Ei bedrift kan godt ha stor verdiskaping, men likevel ha negativt driftsresultat. Det skjer når lønnskostnadene er høgare enn verdiskapinga.

I analysar av privat næringsliv blir av og til definert verdiskaping som driftsresultat pluss lønnskostnader. Dette er strengt teke ikkje korrekt sidan ein då ikkje har teke omsyn til meirverdiavgift.

Les meir i Store norske leksikon

Kommentarar

Kommentarar til artikkelen blir synleg for alle. Ikkje skriv inn sensitive opplysningar, for eksempel helseopplysningar. Fagansvarleg eller redaktør svarar når dei kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logga inn for å kommentere.

eller registrer deg