Depresjon, situasjon med lav økonomisk aktivitet og med høy arbeidsledighet, gjerne etterfulgt av en økonomisk krise. Se konjunktur.