Realkapital, konkrete fysiske ting som maskiner, verktøy, fabrikkbygninger, skip, lager av råvarer med mer, som kan settes inn i en produksjonsprosess. Den kapitalmessige motsatsen er finanskapitalen eller pengekapitalen, som er regnskapsbegreper.