Naturalytelse, ytelse, betaling, bestående av varer og tjenester, som for eksempel fri bolig, personalrabatter og liknende, i motsetning til pengeytelse som kontanter eller fordringer. Naturalytelser er, med visse unntak, å regne som skattepliktig inntekt.