Næringsstruktur, en industribransjes eller nærings oppbygging med hensyn til antall foretak, deres størrelsesfordeling, lokalisering, produktsortiment med mer.