Paasche-indeks, betegnelse for prisindekser hvor mengdene i beregningstidspunktet brukes som vekter; navn etter den tyske økonom Hermann Paasche (1851–1925).