Kapitalflukt, panikkartet overføring av kapital til en annen valuta. Kan oppstå ved mistillit til den valuta kapitalen er tilknyttet, ved frykt for drastisk skatteøkning og for sterke inngrep i eiendomsforholdene, og ellers under politisk ustabile forhold.