Nasjonalprodukt

Nasjonalprodukt. Sammenhengen mellom de viktigste realstørrelser. Brutto nasjonalprodukt er lik summen av netto nasjonalprodukt og kapitalslit. Sammen med importen utgjør brutto nasjonalprodukt den disponible vare- og tjenestetilgangen. Den del av varene og tjenestene som ikke eksporteres, blir brukt innenlands til konsum eller bruttoinvestering.

Av /Store norske leksikon ※.

Nasjonalprodukt er verdien av varer og tjenester som produseres i et land, vanligvis oppgitt per kalenderår. Ved beregningen er verdien av vareinnsats trukket fra, slik at nasjonalproduktet uttrykker den verdi som skapes gjennom produksjonen.

Faktaboks

Uttale
nasjonˈalprodukt

Brutto og netto

Man skjelner mellom brutto- og nettonasjonalprodukt. Ved beregningen av bruttonasjonalproduktet (BNP) trekkes bare de løpende vareinnsatser fra verdien av de fremstilte produkter, mens man for å komme til nettonasjonalproduktet (NNP) også må trekke fra kapitalslit, det vil si den beregnede verdi av slit og foreldelse for den samlede realkapital i landet.

Nettonasjonalproduktet uttrykker den inntekt som skapes gjennom den innenlandske produksjon. Sammen med netto inntektsoverføringer fra utlandet gir det den samlede disponible inntekt for nasjonen, og viser dermed hvor mye nasjonen kan konsumere uten forringelse av nasjonalformuen.

Bruttonasjonalproduktet viser mengden av varer og tjenester som fremgår av den innenlandske produksjon. Sammen med nettotilførsel av varer og tjenester fra utlandet (importoverskudd) utgjør det verdien av den samlede mengde varer og tjenester som disponeres innenlands.

Beregninger

Nasjonalproduktet verdsettes vanligvis til markedspriser. For å få grunnlag for sammenligninger fra år til år benyttes ofte beregninger av nasjonalproduktet til faste priser.

Ved å trekke fra indirekte skatter fra nasjonalproduktet og legge til subsidier, fås en verdsetting til faktorkostnaden, det vil sidet beløp som tilfaller produksjonsfaktorene. Beregnet ut fra nettonasjonalproduktet får man på denne måten faktorinntekten.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg