Fiatpenger er penger som ikke har noen realverdi, men som har sin verdi fra sedvane, regulering eller lov; se penger.