Kapitalutgifter, anleggsutgifter, avbetaling av gjeld og så videre, i motsetning til løpende driftsutgifter.