Investering er binding av midler for et fremtidig tidsrom.

Faktaboks

Uttale
investˈering
Også kjent som
(til investere)

Avgrensning

Bindingen kan skje i realkapital eller fordringskapital. Man skjelner derfor mellom realinvestering og finansinvestering. For et helt samfunn vil i alminnelighet finansinvestering spille en forholdsvis liten rolle, idet fordringer og gjeld innenlands opphever hverandre. En gjeldsøkning betraktes som negativ finansinvestering.

I økonomiske fremstillinger brukes vanligvis betegnelsen investering bare om realinvestering. Med investering i denne snevrere betydningen forstår man en tilvekst i samfunnets realkapital.

I prinsippet omfatter investering økningen i alle samfunnets beholdninger av produksjonsmidler og ferdigvarer. Nærmest av praktiske grunner tar man imidlertid ved statistiske beregninger ikke med husholdningenes beholdninger, bortsett fra egne boligbygg. Dessuten regnes militært utstyr, anlegg med mer ikke til investering, men til offentlig konsum.

Typer

Det skjelnes mellom bruttoinvestering og nettoinvestering. Bruttoinvestering er de varer og tjenester som går med til å bygge ut, vedlikeholde eller reparere samfunnets realkapital. Nettoinvestering er økningen i samfunnets samlede realkapital.

Forskjellen mellom de to størrelser utgjøres av kapitalslitet; for å finne netto må man fra bruttoinvesteringen trekke en sum som representerer slit, foreldelse med mer på det allerede eksisterende kapitalutstyr.

Bruttoinvestering representerer altså konkrete varer og tjenester, mens nettoinvestering er en beregnet størrelse. Det er derfor prinsipielt lettere å få fastlagt bruttostørrelsen, men fra mange synspunkter, for eksempel når det gjelder å finne hvor stor del av samfunnets inntekt som disponeres med henblikk på fremtiden, er det nødvendig å kjenne nettostørrelsen.

Investeringsbegrepene gjelder økonomiske strømmer og må derfor angis per en viss tidsenhet, vanligvis per år.

Siden nettoinvestering representerer tilveksten til samfunnets beholdninger av realkapital i en periode, vil den ha en viss sammenheng med hvor stor del av den disponible realinntekten som ikke brukes opp for løpende konsumformål i perioden, det vil si sparingen.

I et lukket samfunn vil de to størrelsene være like. I et samfunn med samkvem med utlandet kan investeringen være større enn sparingen ved kapitaltilførsel fra utlandet (= negativ finansinvestering) og mindre enn sparingen ved kapitaleksport (= finansinvestering).

Konjunkturer

På grunn av sin store variabilitet inntar investeringen en sentral plass i konjunkturbildet. Variasjoner i investeringsraten, altså investeringens andel av nasjonalproduktet, kan skape forstørrede variasjoner i sysselsetting og inntekter, og en stabilisering av investeringene er ønskelig for å holde jevn sysselsetting.

Den private investeringen er blant annet avhengig av forventede fremtidige inntekter av de enkelte investeringsprosjekter, beskatningen av disse inntekter, og renten.

Under gitte inntektsforhold og skatteforhold vil investeringen variere med renten, og være desto mindre jo høyere rentenivået er.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg