Markedsverdi, det som en gjenstand, tjeneste eller verdipapir kan selges for i markedet.