Nominell inntekt er inntekt vurdert i penger. Uttrykket brukes ofte i motsetning til realinntekt, som angir nominell inntekt etter korreksjon for prisforandringer, inflasjon.