Fastlandsøkonomi, uttrykk for den økonomiske aktivitet som foregår i Norge, når man ser bort fra olje- og gassutvinningen og -eksporten, samt utenriks sjøfart.