Statsobligasjon, obligasjon utstedt av staten, se statsgjeld.