Desinvestering, frigjøring av kapital som er bundet i varige hjelpemidler som driftsbygninger, maskiner og liknende ved å innregne en forholdsmessig del av kapitalbeløpet i prisen på de produkter eller ytelser som vedkommende hjelpemiddel har vært anvendt for. Dette skjer i kalkulasjonen gjennom avskrivning.