Lønnsindeks, indeks som viser den gjennomsnittlige endring i lønninger for forskjellige grupper av lønnsmottagere. De vanlige tall for gjennomsnittslønn blir påvirket av at sysselsettingen veksler noe mellom grupper med høyere og lavere lønn; ved en lønnsindeks gjennomføres en fast veiing; endringer i indeksen kan bare oppstå hvis lønningene er blitt endret.