Norsk bildende kunst fra 1800-1945

Fagansvarlig

Tore Kirkholt

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Redaktør

Gunn Hild Lem

Inneholder 257 artikler: