Andrea Gram, født i Norderhov, norsk maler. Hun var elev ved Bergsliens malerskole, studerte hos Eilif Peterssen både i München og i Norge i 1870-årene, og var på studiereiser i Italia. Hun malte portrett og landskap, og tok opp impulser både fra det historiserende München-maleri og friluftsmaleriet omkring 1880. I 1881 giftet hun seg med den svenske legen og forfatteren Emil Kleen, og produserte lite etter dette.