Kristen Gunnarson Kjelstad, kunstmaler, opphavsmann til Viksdalsmaling, malte altertavlen i Haukedalen kirke i 1794 og Hestad kapell i 1805.