Hjørdis Landmark, født i Odda, norsk maler. Hun var elev av Harriet Backer i 1902–03 og 1906–07, senere var hun flere ganger i Paris. Hun virket særlig som portrettmaler i Bergen, men malte også interiører som Fra det gamle kontor (ca. 1932), i Nasjonalgalleriet i Oslo.