Moritz Kaland, født i Bergen, norsk maler. Han var elev av Fredrik Kolstø i Bergen og av Erik Werenskiolds og Eilif Peterssens malerskole i Oslo 1892. Han bodde i München i 1895–97, senere i Frankrike og Italia. I Bergen drev han lenge en malerskole, malte interiører og portretter, blant annet av Nikolai Astrup, Johan Bøgh og Christian Michelsen, og laget litografier med Bergens-motiver. Sin viktigste innsats gjorde han imidlertid som leder av Bergen Billedgalleri i 1916–47.