Ex glebis surgentes, vi som stiger opp fra gravene. I Det gamle krematorium i Oslo står det i Emanuel Vigelands utsmykning av fonden: Benigne, Domine, recipite nos ex glebis surgentes, Ta nådig imot oss, Herre, når vi stiger opp fra gravene.