Astri Welhaven Heiberg, født i Oslo, norsk maler. Hun var elev av Harriet Backer i 1902–07 og senere av Per Deberitz. Under inntrykk av Paul Cézanne malte hun nakne kvinner i landskap, og dessuten portretter og interiører, bybilder og rene landskaper som Våraften i Asker (1918, Nasjonalmuseet/Nasjonalgalleriet).