Mary Archer Heggen, født i Larvik, norsk maler, datter av Colin Archer. Hun var i 1927–28 elev av Otte Sköld og Georg Jacobsen i Paris og senere av Jean Heiberg. Hun malte landskaper, interiører og en del portretter i en kjølig, blond koloritt.