Bar, sandgrunne, sandbanke; ofte ved innløpet til en havn, særlig ved elvemunninger.